Tuesday, November 8, 2011

zaakh arga

УРАН ЗОХИОЛ ЗААХ АРГА
                                                                                                     2011-2012 оны хичээлийн жил
-Монгол хэл-уран зохиолын 3-р анги
-Дараах сэдвүүдээс сонголтоо хийж курсийн ажил гүйцэтгэнэ.
Курсийн ажлын сэдвүүд
Гүйцэтгэл

Шалгах хугацаа
1
Шинээр хэвлэгдсэн “УРАН ЗОХИОЛ-2 “сурах бичигт хийсэн ажиглалт

2011 онд шинээр хэвлэгдэн гарсан Уран зохиол хичээлийн сурах бичгийн ололттой болон сул талыг өөрийн ажиглалтанд тулгуурлан ажиглалт хийх

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
2
Уран зохиолын хичээлийн орчин
Уран зохиолын хичээлийн гадаад ба дотоод орчны талаар өөрийн бодол санааг илэрхийлэх

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
3
Нэмэлт мэдээлэл ба уран зохиолын хичээл

Нэмэлт мэдээллийг хэрхэн боловсруулах, уран зохиолын хичээлтэй холбон заах талаар өөрийн бодол санааг илэрхийлэх, тодорхой жишээн дээр тулгуурлах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
4
Мэтгэлцээний аргыг уран зохиолын хичээлд хэрэглэх нь

Мэтгэлцээн ба уран зохиол” гэсэн сэдвээр хэлэлцүүлэг хийх, мэтгэцээний аргад хэрхэн суралцах, уран зохиолын хичээлд энэ аргыг байнга хэрэглэвэл ямар үр дүнд хүрэх тухай

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
Бие даалтын сэдвүүд
Гүйцэтгэл

Шалгах хугацаа
1
Б.Явуухулангийн “Тэхийн зогсоол” дууль шүлгийг нэмэлт мэдээллээр хэрхэн баяжуулж заах тухай нэгж хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах

Эх зохиолыг уншиж хичээл заах хувилбар, аргаа тодорхойлж, хичээл хэрхэн заах талаар нэгж хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах

2011 оны 12 сарын хоёрдугаар долоо хоног
2
Ч.Лодойдамбын “Шаргачин” үгүүллэгийг мэтгэлцээний аргаар хэрхэн заах тухай нэгж хичээлийн төлөвлөгөө  боловсруулах
Эх зохиолыг уншиж хичээл заах хувилбар, аргаа тодорхойлж, хичээл хэрхэн заах талаар нэгж хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах

2012 оны 1-р сарын гуравдугаар долоо хоног
3
“Уран зохиолын багш” сэдвээр эсээ бичих

Уран зохиолын багш гэж хэн бэ? Мэргэжлийн ямар онцлогтой байх вэ? гэдэг тодорхой асуултуудын хүрээнд эхийг зохиох

2012 оны 3-р сарын эхний доло хоног
4
Уран зохиолын хичээлийн хүрээнд сурагчдын дунд зохиох соёл хүмүүжлийн ажлын онцлог сэдвээр хэлэлцүүлэг хийх,


2012 оны 4-р сарын хоёрдугаар долоо хоног
5
Уулзалтын аргаар уран зохиолын хичээл хэрхэн заах, нэгж хичээлийн төлөвлөгөө боловсруулах
Уулзалт аргын хувилбарууд сурагчдын сонитрхолыг хандуулах, түүхэн нөхцөл байдлыг, туурвилзүйн онцлогийг ойлгуулахад чиглэсэн байх

2012 оны 4 -рсарын  дөрөвдүгээр долоо хоног
6
“Булан үүсгэх арга, түүний онцлог” сэдвээр эсээ бичих 

2012 оны 5-р сарын хоёрдугаар долоо хоног

No comments:

Post a Comment