Tuesday, November 8, 2011

orchin uran zohiol

Монголын орчин үеийн уран зохиол
                                                                                                     2011-2012 оны хичээлийн жил
-Монгол хэл-уран зохиолын 3-р анги
-Дараах сэдвүүдээс сонголтоо хийж курсийн ажил гүйцэтгэнэ.
Курсийн ажлын сэдвүүд
Гүйцэтгэл
Шалгах хугацаа
1
Зохиолч Ж.Лхагваагийн богино үгүүллэгүүдийн сэтгэлгээний онцлог

Судлаач Ч.Жачин “Ж.Лхагва”/ ХХ зууны монгол зохиолчид/ номыг болон зохиолчийн үгүүллэгийн түүвэр бүтээлүүдийг ашиглах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
2
С.Эрдэний зохиолууд дахь өвгөдийн дүрийн тухай

Судлаач Ч.Билигсайхан” С.Эрдэнэ” /ХХ зууы монгол зохиолчид/ номыг болон зохиолчийн бусад бүх бүтээлийг уншиж судлах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
3
1980-аад оны яруу найргийн гол төлөөгчдийн уран бүтээлийн онцлог

Судлаач А.Мөнх-оргилийн ”Шинэчлэгчдийн тухай тэмдэглэл “ номыг болон Б.Лхагвасүрэн, Г.Мэнд-Ооёо, О.Дашбалбар, Д.Нямсүрэн нарын бүтээлүүдийг уншиж ашиглах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
4
Д.Нацагдоржийн монголын уран зохиолд гүйцэтгэсэн үүрэг

Ч.Жачин, Д.Содном, С.Лочин нарын бүтээлийг ашиглах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
Бие дааж гүйцэтгэх ажлууд
Гүйцэтгэл
Шалгах хугацаа
1
М.Ядамсүрэнгийн “Гурван хүүхэн” туужийн уран сайхны онцлог, хэл найруулгад ажиглалт хийж тэмдэглэл хөтлөх

Эх зохиолын талаар өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, судалгааны тодорхой дүгнэлт хийх 
2011 оны 12 сарын хоёрдугаар долоо хоног
2
Ц.Дамдинсүрэнгийн “Хачин хурим” үгүүллэгтэй холбогдуулан “Үндэстний оршихуй” гэсэн сэдвээр асуудал хөндсөн эх бичих

Асуудал дэвшүүлэх, уран зохиол ба монгол уламжлал” гэдэг сэдвийн хүрээнд өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх

2012 оны 1-р сарын гуравдугаар долоо хоног
3
“Тунгалаг тамир” романы жишээгээр монгол романы зохиолын талаар эсээ бичих

Эх зохиолын талаар өөрийн үзэл бодлоо илэрхийлэх, судалгааны тодорхой дүгнэлт хийх 
2012 оны 3-р сарын эхний доло хоног
4
“Зохиолын хэл найруулга” чиглэлээр нэгэн зохиолыг сонгон авч шүүмж бичих, хэл найруулгын алдааг тодорхойлох,

Хэл найруулгын ном зохиолыг ашиглан өөрийн сонгож авсан зохиолоо найруулгын талаас нь задлан шинжлэх,

2012 оны 4-р сарын хоёрдугаар долоо хоног
5
“МУЗ ба бүлэглэлүүд” сэдвээр судалгаа хийх, зарим зохиолчдын бүтээлийг интернет эх сурвалжаас авч ашиглах, 

1990-ээд оноос хойш Монголын уран зохиолд бий болсон бүлэг хамтлагууд тэдгээрийн уран бүтээл, үзэл санааны онцлог,

2012 оны 4 -рсарын  дөрөвдүгээр долоо хоног
6
“1990-ээд оноос хойших уран зохиол тойм” сэдвээр судалгаа хийж “Шинэ үеийн Монголын уран зохиол” эсээ бичих,

1990-ээд оноос хойш Монголын уран зохиолын түүхэнд гарсан өөрчлөлтүүд, зарим зохиолчдын бүтээл дээр тулгуурлан тайлбарлах

2012 оны 5-р сарын хоёрдугаар долоо хоног

No comments:

Post a Comment