Tuesday, November 8, 2011

english end american literature

ӨРНӨ- ДАХИНЫ УРАН ЗОХИОЛ
                                                                                                     2011-2012 оны хичээлийн жил
-Монгол хэл-уран зохиолын 3-р анги
-Дараах сэдвүүдээс сонголтоо хийж курсийн ажил гүйцэтгэнэ.
Курсийн ажлын сэдвүүд
Гүйцэтгэл

Шалгах хугацаа
1
Г.Маркесийн “Зуун жилийн ганцаардал” романы домог зүйн тал

Г.Акимын орчуулгаар” Зуун жилийн ганцаардал” номыг уншиж интернет эх сурвалжаас мэдээлэл авч боловсруулах

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
2
Э.Хемингуэйн “Өвгөн тэнгис хоёр” туужийн хоёр орчуулганд хийсэн ажиглалт

Ж.Сандагдоржийн 1964 оны орчуулга болон  Г.Акимын 2009 онд хийсэн орчуулгыг харьцуулан ажиглалт хийх

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
3
“Гэм Зэм” романы Раскольниковын дүрийн сэтгэл зүй

“Гэм Зэм “романы орчуулгыг ашиглан гол дүрийн талаар дүгнэлт судалгааны ажиглалт хийх

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
4
Ж.Лондон ба Аляскийн тухай зохиолууд

Зохиолч Ж. Лондоны Аляскийн талаар бичсэн орчуулагдсан зарим зохиолуудын хүрээнд ажиглалт хийж, судалгааг хийх

2012 оны 4-р сарын эхний долоо хоног
Бие даалтын сэдвүүд
Гүйцэтгэл

Шалгах хугацаа
1
“Эртний Өрнө-дахины улсуудын уран зохиол” сэдвээр илтгэл бичих

Судлаач Д.Галбаярын болон бусад эх сурвалжыг ашиглан илтгэл бичиж боловсруулах

2011 оны 12 сарын хоёрдугаар долоо хоног
2
Шекспирийн жүжгийн зохиолуудыг уншиж, гол бүтээлүүдийн талаар эсээ бичих, мэтгэлцээнд бэлтгэх,

Лир ван, Гамлет, Макбет, Ромьео Жульетта, Венецийн худалдаачин жүжгүүдийг уншиж, ашиглах

2012 оны 1-р сарын гуравдугаар долоо хоног
3
Там диваажин хэмээх ойлголтыг А.Дантегийн “Тэнгэрлэг туульс” зохиолтой холбон эсээ бичих

Монголчуудын там диваажингийн сэдэвт зохиолуудаас нэгийг сонгож Дантегийн бүтээлтэй харьцуулан эсээ бичих

2012 оны 3-р сарын эхний доло хоног
4
“Гэм зэм” романы Раскольниковын дүрийг ажиглаж, задлан шинжилж, хэлэлцүүлэг зохиоход бэлтгэх,

Д.Гомбосүрэнгийн орчуулгаар” Гэм зэм” романыг уншиж бусад эх сурвалжыг ашиглах

2012 оны 4-р сарын хоёрдугаар долоо хоног
5
Ж.Жойсийн “Дублинчүүд” зохиолыг уншиж товчлол хийх,

О.Чинбаярын орчуулгаар” Дублинчууд” түүврийг уншиж бусад эх сурвалжыг ашиглах

2012 оны 4 -рсарын  дөрөвдүгээр долоо хоног
6
Г.Маркесийн “Зуун жилийн ганцаардал романыг уншиж, эсээ бичих, мэтгэлцээнд бэлтгэх,

“Домог ба уран зохиол” “ сэдвээр эсээ бичиж, Зуун жилийн ганцаардалын учир сэдвээр мэтгэлцээн хийх

2012 оны 5-р сарын хоёрдугаар долоо хоног

No comments:

Post a Comment